Καλωσορίσατε στο thanassis.gr. Εδώ σκοπεύω να  δημοσιέυω αρθράκια τεχνολογικής φύσης – κυρίως για Internet, προγραμματισμό και πάσης φύσης αυτοματοποίηση.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *